Werkgever

 

Een werknemer is goud waard, maar kan u ook goud kosten!

 

Denk eens aan het verlies van arbeidsuren door burn-out, ziekte, stress, scheiding, niet goed functioneren, misschien zelfs met ontslag als gevolg. Dat kan allemaal worden voorkómen door te investeren in werknemers, waarbij goed functioneren en het behoud van de baan centraal staan.

Als u als werkgever investeert in uw medewerkers zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen uw organisatie, zal dat het functioneren van uw medewerkers ten goede komen. En dus ook de kwaliteit en productiviteit van uw organisatie!

 

Loopbaanbegeleiding is nuttig maar geen wondermiddel, omdat onrust en onvrede vaak buiten het werk hun oorsprong vinden of voortkomen uit het onvermogen om problemen aan te pakken.

En natuurlijk beïnvloeden privé- en werkgerelateerde problematiek elkaar.

 

Als het allemaal te veel dreigt te worden, kan het erg zinvol zijn om als werkgever een begeleidingstraject aan te bieden.

 

Ik kan uw medewerkers helpen op een meer effectieve en functionele manier om te gaan met stress.

 

Het voordeel voor u als werkgever zal zijn:

een betere sfeer op de werkvloer

aanwezige kwaliteiten worden beter benut

meer productiviteit

meer creativiteit

minder spanningen

minder uitval door ziekte

 

Kortom: direct positief effect op de organisatie.

 

Er wordt geen informatie aan derden verstrekt tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt.

 

Counseling Breda,

Counseling in regio Breda,

Counseling in Breda en omstreken,

Counseling voor vrouwen, beter functioneren, persoonlijke begeleiding, meer rust, balans, zelfvertouwen en plezier, Counselling Breda,

Counselling in regio Breda,

Counselling in Breda en omstreken,

Counselling voor vrouwen

Swaans Counseling

Wagemakerspark 65

4818 TV Breda

T 06 31 34 21 09

E info@swaanscounseling.nl